0236-322.727, 0236-411.197 office@ecosalgl.ro

Invitatie de participare: Serviciul Public Ecosal Galaţi intenţionează sa achiziţioneze un număr de 261 cartuşe si tonere

Invitatia de participare poate fi vizualizata aici: invitatie de participare.

 

ERATA LA ANUNTUL 1302/06.02.2017 : Din cauza unei erori tehnice independente de autoritatea contractanta , oferta aferenta anuntului mai sus mentionat va fi depusa pana la data de 13.02.2017.

 

Documente atasate:

SCRISOARE DE ÎNAINTARE –Download

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUAŢIILE DE EXCLUDERE PREVĂZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 – Download

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 – Download

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Download

FISA DE INFORMAŢII GENERALE- Download

FORMULARUL 5: FORMULAR DE OFERTĂ – Download

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MUNCA, DE PROTECŢIE A MUNCII, PSI, MEDIU SI SOCIAL – Download

Scroll to Top