0236-322.727, 0236-411.197 office@ecosalgl.ro

Anunt de participare: Atribuirea contractului pentru “Servicii de asistenta medicala de Medicina Muncii”

Anuntul de participare poate fi vizualizat aici:  anunt de participare.

Caietul de sarcini poate fi vizualizat aici: Caiet de sarcini

Puteti vizualiza aici CLARIFICAREA priviind anutul curent : Clarificare.

Documente atasate:

SCRISOARE DE ÎNAINTARE  –Download

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUAŢIILE DE EXCLUDERE PREVĂZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016   – Download

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016  – Download

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016    – Download

FISA DE INFORMAŢII GENERALE-    Download

FORMULARUL 5: FORMULAR DE OFERTĂ   – Download

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MUNCA, DE PROTECŢIE A MUNCII, PSI, MEDIU SI SOCIAL  – Download

Scroll to Top