0236-322.727, 0236-411.197 office@ecosalgl.ro

Anunt de participare privind executarea reparatiei la centrala termica Ferroli

Anuntul de participare poate fi vizualizat aici: anunt de participare.

Devizul reparatie centrala poate fi vizualizat aici: deviz reparatie.

Documente atasate:

DECLARAŢIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUAŢIILE DE EXCLUDERE PREVĂZUTE LA ART. 164 DIN LEGEA NR. 98/2016 – Download

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 – Download

Declaratie privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 – Download

FISA DE INFORMAŢII GENERALE- Download

FORMULARUL 5: FORMULAR DE OFERTĂ – Download

DECLARAŢIE PRIVIND RESPECTAREA CONDIŢIILOR DE MUNCA, DE PROTECŢIE A MUNCII, PSI, MEDIU SI SOCIAL – Download

Scroll to Top