0236-322.727, 0236-411.197 office@ecosalgl.ro

Serviciile noastre/Tarife

SERVICIILE NOASTRE/ TARIFE :

I. Serviciul de salubrizare:

 • precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor municipale, inclusiv ale deșeurilor toxice periculoase din deșeuri menajere, cu excepția celor cu regim special;
 • sortarea deșeurilor municipale;
 • depozitarea controlată a deșeurilor municipale;
 • măturatul, spălatul, stropirea și intreținerea căilor publice;
 • curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
 • colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora, precum și servicii de ecarisaj;
 • colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor voluminoase provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deșeuri de echipamente electrice și electronice, etc.);
 • colectarea, transportul și neutralizarea deșeurilor animaliere provenite din gospodăriile populației;
 • colectarea, transportul, sortarea, valorificarea și eliminarea deșeurilor provenite din gospodăriile populației, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară a locuințelor/apartamentelor proprietate individuală;
 • dezinsecția, dezinfecția și deratizarea;
 • tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;
 • demontarea (dezansamblarea) mașinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor;
 • recuperarea materialelor reciclabile sortate;
 • comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor;
 • alte activități de curățenie.
 • II. Serviciul de administrare a domeniului public:

 • amenajarea, întreținerea și înfrumusețarea zonelor verzi;
 • asigurarea funcționalității, întreținerea și repararea fântânilor arteziene și a cișmelelor stradale;
 • curățarea chimică a placajelor din travertin de graffiti;
 • desființarea împrejmuirilor și demolarea construcțiilor ilegale aflate pe domeniul public/privat al municipiului Galați;
 • optimizarea și organizarea circulației rutiere și pietonale;
 • conservarea, întreținerea și repararea monumentelor de for public aflate pe domeniul public al municipiului Galați;
 • administrarea drumurilor și străzilor – repararea și întreținerea străzilor;
 • montarea mobilierului stradal;
 • semaforizare.
 •  

  III. Alte servicii:

 • dotarea gratuită cu eurocontainere, pubele și containere a asociațiilor de locatari/proprietari;
 • închirieri recipienți de colectare pentru beneficiari;
 • combaterea depozitelor de deșeuri necontrolate;
 • închiriere utilaje pentru încărcat și transportat deșeuri din construcții.
 •  

  TARIFE 2018

  ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ Lei/UM TARIF fără TVA
  Colectare, transport și depozitare deșeuri municipale mc 77,75
  Cântărire – program normal cântărire 2,66
  Cântărire – sâmbătă, duminică și sărbători legale cântărire 3,3
  Depozitare în rampă a deșeurilor municipale mc 28,35
  Închiriat pubelă 240 litri lună/buc 12,07
  Închiriat eurocontainer lună/buc 50,71
  Închiriat container 4 mc lună/buc 50,71
  Închiriat benă 23 mc buc 144,88
  Transport + depozitare moloz – sub 1 mc mc 128,39
  Transport + depozitare moloz – peste 1 mc mc 108,06

  Serviciul Public ECOSAL Galati aduce la cunostinta agentilor economici si a institutiilor publice din municipiul Galati, majorarea tarifelor cu 3% pentru serviciile prestate, incepand cu luna  aprilie 2018, conform HCL  211/22.03.2018 emis de Consiliul Local al municipiului Galati.ANUNT


  Scroll to Top