0236-322.727, 0236-411.197 office@ecosalgl.ro

Documente Utile

1. Documente necesare pentru a incheia un contract de salubrizare:

 • Certificat de inregistrare in scopuri TVA;
 • Certificat de inregistrare;
 • Statut societate (act constitutiv)-prima si ultima pagina;
 • Contract de inchiriere/proprietate spatiu;
 • Buletin/Carte identitate; (a administratorului)
 • Imputernicire pentru persoana care semneaza contractul;
 • Stampila Societatii;
 • Certificat constatator punct de lucru;
 • Schita amplasament punct de lucru. (amplasarea in zona)

Toate documentele trebuie prezentate in copie.

2.Documente necesare pentru aviz de salubritate

 • Certificatul de urbanism
 • Memoriu tehnic
 • Copie după CUI – în cazul persoanelor juridice / copie după CI – in cazul persoanelor fizice

Toate documentele trebuie prezentate in copie.
3.Cerere reziliere contract

4.Formular reclamatie 

5.Contracte incheiate pentru activitatea de dezapezire, sezonul rece 2016 – 2017 

6.HARTA PUNCTE DE COLECTARE

 


Scroll to Top